• +385 (0) 52 662 343
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za iznajmljivače

Pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge smještaja dužna je:

 1. Posjedovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja izdanog od strane Službe za gospodarstvo
 2. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (NN 138/06)
 3. Vidno istaknuti cjenik usluga koje se nude, te u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 4. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 5. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (NN 138/06)
 6. Na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (NN 138/06, NN 5/08)
 7. Omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača. (NN 80/13, NN 79/07 članak 8.)
 8. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (NN 152/08)
 9. Platiti boravišnu pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima (NN 152/08)
 10. Po završetku sezone platiti turističku članarinu (NN 152/08, NN 88/10)
 11. Voditi evidenciju prometa (NN 48/05)
 12. Platiti porez i prirez (NN 48/05)
 

Nakon dobivenog Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za gospodarstvo, ispostave Buzet, privatan iznajmljivač ima sljedeće obaveze prema TZ Grada Buzeta:

1) PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja, dužne su prijavljivati i odjavljivati goste u roku od 24 sata. Prijava i odjava gostiju vrši se tako da se u ured TZG Buzeta (putem programa ili na Obrascu 1) dostavi specifikacija noćenja (ime i prezime turista, godina rođenja, vrsta putne isprave, zemlja iz koje dolaze). Turističkoj zajednici Grada Buzeta treba se prijavljivati domaće i strane goste, dok se nadležnoj policijskoj upravi prijavljuju samo strani državljani.

2) PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Obaveza svakog iznajmljivača je plaćanje boravišne pristojbe na propisani račun. Ako je riječ o pravnoj osobi, boravišna pristojba plaća se po noćenju (po zakonu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena tom razdoblju). Ako je riječ o fizičkoj osobi, tu postoje dvije mogućnosti. Ako iznajmljivač ima registrirano više od 4 ležaja, tada boravišnu pristojbu mora plaćati paušalno. To je jedan određeni iznos koji se uplati do kraja mjeseca rujna tekuće godine. On se izračuna na osnovi broja ležaja i razreda turističkog mjesta gdje se nalazi smještajni objekt. Ako iznajmljivač ima manje od 4 ili 4 registrirana ležaja, ima mogućnost biranja plaćanja BP-a po noćenju ili paušalno.

Tablica plaćanja po noćenju.

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

I.
glavna sezona

II.
predsezona i posezona

III.
izvansezona

A

10,00

8,00

7,00

B

9,00

7,00

6,00

C

7,00

5,00

4,00

D i ostala
nerazvrstana mjesta

5,00

4,00

3,00

 
Djeca su oslobođena plaćanja BP-a, dok mladi 12-18 godina plaćaju 50% BP-a.

Tablica plaćanja paušalno.

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A

1,00

345,00

B

0,85

293,25

C

0,70

241,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

172,50

Paušal dobijete tako da broj prijavljenih ležaja pomnožite s „iznosom u kunama“ ili formulom: broj keveta x osnovni iznos BP-a (345kn) x koeficijent razreda. (npr. 4 x 172,50kn ili 4 x 345 x 0,50 = 690,00kn).

Primjer uplatnice:

3) PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), te Izmjenama Zakona o članarinama koje počinju vrijediti s 01. siječnjom 2016. (NN 110/15, 121/16) pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja turističku članarinu plaćaju na ukupan ostvareni prihod prema stopi za 1.skupinu djelatnosti ovisno o turističkom razredu:

Turistički razred

Prva skupina

A (Buzet)

0,16150

B (Roč)

0,14858

C (Hum)

0,12920

D (Buzeština)

0,11628

Iznajmljivač članarinu plaća u općini, gradu u kojem ima sjedište, a poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Nakon završetka turističke sezone, iznajmljivač je dužan ispuniti „Obrazac TZ“ i predati ga Poreznoj upravi. Članarina se  uplaćuje na broj žiro računa: HR561001005-1704327156, a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača.

 

Poštovani iznajmljivači,

TZ Grada Buzeta nudi svim iznajmljivačima besplatno promoviranje na vlastitim internet stranicama (www.tz-buzet.hr), kao i na stranicama TZ Istarske Županije (www.istra.hr ), te na stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr). Potrebni su sljedeći podaci za oglašavanje: Ime objekta (ili ime vlasnika), tip smještajnog objekta (app, kuća za odmor, sobe), adresa, broj ležaja (registriranih i pomoćnih), kontakt podaci (broj telefona i/li mobitela, e-mail, adresu vlastite web stranice ako imate). Ovi navedeni podaci su osnovni. Vi nam svakako možete i preporučamo da nam javite i kakva je sveukupna ponuda (bazen, najam bicikla, doručak na upit, stol za stolni tenis ili mogućnost igranja kakvog drugog sporta, dozvoljeni kućni ljubimci (boksevi za pse?), roštilj, itd.). Za bolju i potpunu prezentaciju, molimo vas da nam pošaljete i nekoliko reprezentativnih slika objekta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,
Ured TZ Grada Buzeta


Zakoni i propisi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_138_3111.html

Zakon o boravišnoj pristojbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_88_2724.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_49_1637.html


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_114.html

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_115.html

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave TZ-u
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_113_2856.html

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, posezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2323.html

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_122_3020.html

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o pružanju usluga u turizmu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_68_2066.html

Zakon o turističkoj inspekciji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_364.html

Svi relevantni zakoni i propisi vezani za turizam i ugostiteljstvo mogu se pronaći na:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

Turistička zajednica Grada Buzeta  |  Buzet Tourist Office  |  Ente turistico della città di Buzet  |  Tourismusverband Buzet   |  Šetalište Vladimira Gortana 9, HR-52420 Buzet, Hrvatska-Croatia
T. 00385 (0) 52 662 343  |  F. 00385 (0) 52 662 343
Impressum  | Privatnost  | Statut TZ Buzeta  | Financijski izvještaj  | Izvještaj o radu

© 2017 Cursor d.o.o.. Sva prava pridržana. Izgled: Aplikko