• +385 (0) 52 662 343
 • Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • Humske freske

  Najstarije i najpoznatije freske nalaze se u crkvici Sv. Jeronima na humskom groblju, iz druge polovice XII. st., a predstavljaju vrlo rijedak primjer bizantskog slikarstva na ovim prostorima. U to vrijeme Hum je pripadao akvilejskom patrijarhu, pa je vjerojatno da su oni bili naručitelji fresaka. Njihov autor je nepoznat, ali njegovo djelo svakako svjedoči o njegovom velikom talentu i vrhunskom freskoslikaru. Iz sačuvanih fragmenata može se zaključiti da je u trijumfalnom luku bio prikaz Navještenja, na južnom zidu nalazio se ciklus iz Kristova života, od kojeg je sačuvan detalj Pohođenja, dok su na sjevernom zidu sačuvani detalji iz ciklusa Kristove muke: Posljednja večera, Judin poljubac, Raspeće, Skidanje s križa i Polaganje u grob. U donjem dijelu sjevernog zida vidljiv je fragmenat koji prikazuje mučeništvo sv. Lovrenca.
  U oslikane zidove uparan je i poznati glagoljski grafit poznat pod nazivom, Humski grafit.
  Upravo iz ove crkvice potječe drveni polikromirani oltarni retabl s tri slike i oslikanom lunetom poznat kao Humski triptih. Iz glagoljskog natpisa na retablu saznajemo da ga je izradio majstor meštar Anton iz Padove (današnje Kašćerge) 1529. g. Humski triptih danas se čuva u pazinskom sjemeništu kao zaštićeni spomenik kulture.

  Ročke freske

  U romaničkoj crkvici Sv. Roka u Roču nalazi se apsida koja je oslikana s dva sloja fresaka: stariji sloj datira iz XIV. st., a mlađi iz druge polovice XV. st. Stariji sloj s hagiografskim prizorima pripada talijanskom trecentu, a mlađi je sloj, rad nepoznatog furlanskog majstora renesansnog usmjerenja, a prikazuje Krista u slavi i dvanaest apostola. 

  ROČKA FRESKOSLIKARSKA RADIONICA

  Nakon što vas vodič prerušen u srednjevjekovnog slikara povede nekoliko stoljeća u prošlost i upozna s istarskim freskama, čeka Vas jedinstvena prilika da se okušate u stvaranju freske. U jedinom atelieu takve vrste u Hrvatskoj fresku ćete moći izraditi uz pomoć umjetnika, te ponijeti je kući kao dragi suvenir.

  Info: www.istrianatravel.hr
  e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 • Jedini sačuvani stup sramote u obliku ljudske prilike nalazi se kod sela Salež, a domaći ljudi ga još zovu „Berlin“, po berlini, vrsti kočije s četiri sjedala koja je nekada vozila na relaciji Berlin – Pariz, a prema predaji, na takvim su se kolima kažnjenici izvrgavali ruglu. Isklesan je u bijelom kamenu, kakvog nema na području sela, a predstavlja ljudski lik sa kapom na glavi, poput turskoga fesa; lijevu ruku drži na prsima, gdje se nekada nalazio pričvršćen lanac za vezivanje kažnjenika, dok mu je desnica spuštena na tek naviješteni spolni organ. Gotovo nečitak latinski natpis isklesan na prsima kaže:

   ANO1769
   IVSTICIAM
   DILIGITE
   F.F.M.o BZ.o
   Ea.O C.G.e


  Ovaj bi natpis mogao značiti: Pravda ovoj jadnoj pokrajini.
  Postoji i zgoda u kojoj Mate Grižančić, nastanjen u obližnjoj kući, pripovijeda da su stariji ljudi u selu pričali kako je berlin dovezen u Salež sav okićen cvijećem na kolima koja je vuklo šest najsnažnijih volova, a u povorci je bilo 18 djevojaka, odjevenih u bijelo…

 • Povijest „Kosmatoga grada“ puna je legendi i usmenih predaja. Kaštel je služio za nadziranje cijele doline rijeke Mirne i središnje Istre akvilejskim patrijarsima u srednjem vijeku i Mlečanima u XV. st. Kaštel Petrapilosa nalazi se 6 km zapadno od Buzeta, nedaleko ceste koja vodi uz rijeku Mirnu prema Livadama i Motovunu. Srednjovjekovni dvorac smjestio se na visokoj hridi koja dominira širim područjem uz rječicu Bračanu. Stoljećima je predstavljao odličan vojno - obrambeni položaj s kojeg se kontroliralo svako kretanje poljem ili cestom širom doline.

  Prvi pisani izvori spominju utvrdu – Ruin, još u X. st. Od tada pa do početka XIII. st., u Istri su se izmjenjivala razdoblja dugotrajnih borbi za nasljedno pravo vlasti između germanskih feudalnih obitelji, akvilejskih i gradeških patrijarha. Akvilejski patrijarh preuzeo je zamak 1208. g. i držao ga je u posjedu sve do 1420. g. kada ga je oduzela Venecija. Ime feudalca Vulingiusa de Petrapilosa, kao akvilejskog vazala, prvi se put pojavilo u spisu 1210. g.
  Nakon 1420. g. kaštel Petrapilosa je prešao pod upravu Serenissime.
  Godine 1440. mletački je dužd dodijelio Nicoli Gravisiju iz Pirana Castrum Petrapillosae u „vječni feud“ koji je sačinjavalo 12 sela na oko 89 km2 zemlje. Od tada su se izmijenili brojni nasljednici, a Kaštel je opstao sve do kraja XVIII. st., iako je prema nekim izvorima Kaštel izgorio u drugom desetljeću XVII. st. i poslije nije više bio obnavljan. Crkva Sv. Marije Magdalene koja se nalazi u sklopu kaštela Petrapilose ostala je u funkciji sve do 1793. g., iako se život u utvrdi ranije ugasio. U crkvici su nakon početka obnavljanja 1999. g., pronađeni brojni ostatci srednjovjekovnih fresaka koji se danas čuvaju u Zavičajnom muzeju u Buzetu.

 • Ta je crkvica najzanimljiviji sakralni objekt u Buzetskom dekanatu, jer ju definiraju tri epohe i faze gradnje. Najranije je izgrađen pravokutni romanički brod, kasnije je s istočne strane dograđeno kasnogotičko svetište. Na apsidama se nalaze lijepi gotički prozori sa zašiljenim vrhom, bogatim mrežištem i izvornim ostakljenjem, što se rijetko viđa u Istri.
  U trećoj fazi izgradnje, s južne strane dodana je renesansna sakristija. Tijekom XVII. st. izgrađena je veća barokna lopica neobičnog tlocrta i lepezastog krova. Jedan zanimljivi detalj iz unutrašnjosti crkve svakako je svetište sa rebrastim zvjezdano ukomponiranim svodom. Ovakvo rješenje svoda jedinstven je primjer u cijeloj regiji.

 • Zavičajni muzej Grada Buzeta osnovan je 1961.g. i sve do 1975. djelovao je samostalno. Tada se priključuje Narodnom sveučilištu «Augustin Vivoda» dio kojega je i danas. Od svog nastanka zadržao je karakter gradskog ili zavičajnog muzeja, pa se zbirke uglavnom sastoje od građe prikupljene na području Grada Buzeta.
  Zavičajni muzej grada Buzeta,  smješten je u palači Bigatto iz 1639.g.,  u Starom gradu Buzetu, sa stalnim postavima arheološke zbirke s lapidarijem, etnološke zbirke i galerije za povremene likovne izložbe i koncerte. Otvorene su još i izložbe «Antifašistička borba na Buzeštini» i «Kostel Pietrapeloza – O tragovima fresaka iz crkvice Sv. Magdalene».
  Muzej u svom sastavu ima dvoranu za povremene izložbe, obrtničke radionice te knjižnicu i fototeku. Jedan od najzanimljivijih izložbenih primjeraka koji se može vidjeti u muzeju, svakako je i Buzetska naušnica.

  Ljetno radno vrijeme muzeja (07. i 08.mjesec): 
  Radnim danom  09.00h-15.00h, 17.00h-20.00h
  Vikendom i blagdanom 09.00h-12.00h
  Subotom i nedjeljom uz prethodnu najavu na br. Tel. 00385 52 662-792 ili 
  na e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  Cijena ulaznica: Odrasli – 15,00 kn, za djecu i grupe (više od 5 osoba) – 10,00 kn.

  Posjetite neke od sačuvanih obrtničkih radionica koje se nalaze pod okriljem Zavičajnog muzeja Grada Buzeta. 

  Češljarski obrt
  Sadrži stroj na ručni pogon za izradu i glačanje češljeva od rogova istarsko-podolskog goveda (boškarina),  potrebne alate i proizvode. To je jedina češljara takve vrste u Istri.
   
  Kovački i kolarski obrt
  Sadrži izvorni alatom i proizvode kovačke i kolarske radionice, nalazi se u autentičnom prostoru nekadašnje gradske kovačnice.
   
  Stara gradska pekara
  Nalazi se u autentičnoj zgradi s originalnom krušnom peći, gdje se i nekada pekao kruh te drugi pekarski proizvodi
 • The museum was founded in 1961 and until 1975 functioned as an independent institution. From the very beginnings it has preserved its features of a regional or municipal museum, so most of the exhibits have been collected in the Buzet area.
  The Regional Museum is housed in the Bigatto Palace in the old town dating from 1639.  It houses a permanent display of archaeological stone monuments, ethnographic collection and gallery for organizing art exhibitions and concerts. There are also exhibitions entitled "Anti-fascist battle in the Buzet area" and "Petrapilosa Castle – traces of frescoes from the chapel of St. Mary Magdalene".
  Within the museum complex is a hall for temporary exhibitions, arts and crafts workshops, as well as library and photograph archives. One of the most interesting museum exhibits is the Buzet earring.


  Opening hours - July and August: 

  Mon - Fri  9am - 3pm, 5pm - 8pm
  Saturday and Sunday 9am - 12am, tel. 00385 52 662-792 or e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

  Admission: adults – 15.00 kn, children and groups – 10.00 kn.

  Old craftsmen workshops
  Visit one of the preserved old craftsmen workshops of the Regional Museum of the City of Buzet.

  Comb-making trade
  Contains a hand-operated machine for making combs made of horns of the typical Istrian ox boškarin, needed tools and products. It is the only comb-making shop of this kind in Istria.

  Blacksmith and wagon maker's trade
  contains original tools and products of the blacksmith and wagon maker's shop, situated in the onetime town blacksmith's shop.

  Old town bakery
  Located in the authentic building with original baker's oven where bread and other products were once baked.

 • This small church is the most interesting sacral structure in the Buzet area, since it is defined by three periods and phases of construction. The rectangular Romanesque nave was built first, then the late-Romanesque presbytery was added on the eastern side. The apses reveal lovely Gothic windows with pointed upper parts, elaborate features and original glass which is rarely seen in Istria.
  In the third phase of construction the Renaissance sacristy was added on the southern side. During the 17th century a large Baroque portico (lopica) with an unusual ground plan and fan-shaped ceiling was built. One of the interesting details from the church interior is surely the presbytery with radiating vault. It is a unique example of this type in the entire region.

 • «The overgrown Town» is history full of legends and oral traditions. The castle served for the surveillance of the valley of the River Mirna and the central Istria for the Aquileian patriarchs in the Middle Ages and for the Venetians in the 15th century.

  Petrapilosa Castle lies 6 km west of Buzet, close to the road along the Mirna river in the direction of Livade or Motovun. This medieval castle is situated on a high cliff that dominates the entire area of the Braèana river. For centuries it held an excellent military and defensive position from which all movements through the field or along the road could be controlled.
  The fortification Ruin was first mentioned in written documents as early as the 10th century.
  Mass was celebrated for the last time in the castle chapel of St. Mary Magdalene in 1793, even though the entire complex had been abandoned long before. After the restoration work began in the chapel in 1999, numerous remains of medieval frescoes have been found. Today they are displayed in the Regional Museum in Buzet.

 • The only preserved pillar of shame in the shape of a human figure stands near the village Salež. The local population call it "Berlin", after the four-seat carriage known as berlina which once drove between Berlin and Paris and according to legend it was used to expose offenders to public derision. This pillar is made of white stone which cannot be found in the village and presents a human figure wearing a hat in the shape of a Turkish fez; his left arm, to which once shackles were attached for tying up prisoners, is on his chest, and his right arm is lowered, so his fist is between his legs.

 • Hum frescoes
  The oldest and most famous frescoes are kept in the small church of St. Jerome at the Hum cemetery. These frescoes dating from the second half of the 12th century are a very rare example of Byzantine painting in these parts. Fragments of The Annunciation are preserved on the triumphal arch, on the southern wall was the cycle from the life of Christ where only a detail of The Visitation has been preserved, while on the northern wall the following details from the cycle of Christ's Passion remain: Last Supper, Juda's Kiss, Crucifixion, Deposition from the Cross and The Entombment. In the lower part of the northern wall is a preserved fragment presenting images of the martyrdom of St. Lawrence.
  The painted walls have been inscribed with numerous Glagolitic graffiti, among them is the famous Hum graffito.

  The Romanesque small church of St. Roch in Roč has an apse painted with two layers of frescoes: the older layer dates from the 14th century whereas the younger one is from the second half of the 15th century. The older layer with hagiographic scenes belongs to the Italian Trecento, and the younger layer is the work of an unknown Friulian master of the Renaissance presenting Christ in Glory and the Twelve Apostles.

  FRESCO PAINTING WORKSHOP

  After the artist dressed as a medieval painter takes you several centuries back in time and get you acquainted with Istrian frescoes, you'll have an exceptional opportunity to try your skills in fresco painting. In the unique atelier of that kind in Croatia, the frescoes you paint with the help of the artist you may take home as a precious souvenir. 

  info: www.istrianatravel.hr  
  e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 • Gegründet im 1961 und bis zum 1975 selbständige Betätigung. Es hat den Charakter des Städtischen- und Heimatmuseums erhalten, so dass die Sammlungen hauptsächlich aus dem Inventar bestehen, das auf dem Gebiet von Buzet gesammelt wurde. Das Heimatmuseum befindet sich in der Altstadt im Bigattopalast, einem Gebäude aus dem Jahr 1639. Es besteht aus einer Dauerausstellung der archäologischen Sammlungen mit einem Lapidarium und aus ethnologischen Sammlungen. Galerien für gelegentliche Malereiausstellungen und Konzerte sind auch vorhanden. Außerdem kann man im Museum die Ausstellung des „Antifaschistischen Kampfes in der Buzeština“ besichtigen, wie auch die Ausstellung „Kastell Petrapilosa-Freskenfragmente aus dem Kirchlein der Hl. Maria Magdalena“.

  Das Heimatmuseum verfügt über einen Saal für gelegentliche Ausstellungen, Räume für traditionelle Werkstätte, eine Bibliothek und Phonothek.
  Das schönste Exemplar des Museums ist ohne weiteres der Buzeter Ohrring.
  Öffnungszeit Juli & August: 09-15 Uhr, 17-20Uhr; samstags und sonntags 09-12Uhr.
  Telefon 00385 52 662-792, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  Eintrittskarten:
  Erwachsene- 15,00 kn
  Kinder- 10,00 kn
  Gruppenpreis- 10,00 kn (pro Pers.)

  Alte Werkstätten
  Besuchen sie die erhaltenen alten Werkstätte im Rahmen des Heimatmuseums von Buzet.

  Kamm-Werkstatt (cesljaonica)
  Enthält die Maschine mit manuellem Antrieb, auf der man Kämme aus Ochsengeweih produzierte und glättete. Hier kann man altes Werkzeug und Produkte sehen. Das ist eine einzigartige Kammwerkstatt in Istrien.

  Schmiede- und Wagner-Werkstatt
  Enthält altes ursprüngliches Werkzeug und Gegenstände, die in dieser Werkstatt hergestellt wurden. Die Werkstatt befindet sich im authentischen Gebäude, der einstigen Stadtschmiede.

  Die alte städtische Bäckerei
  Sie befindet sich im authentischen Gebäude und verfügt über einen alten Ofen, wo man einst Brot und andere Bäckereiprodukte backte.

 • Es handelt sich um das interessanteste Sakralgebäude des Buzeter Dechanats, da es durch sogar drei Epochen und Bauphasen definiert ist. Der älteste Teil ist das rechteckige romanische Schiff. Später wurde auf der östlichen Seite ein spätgotisches Sanktuarium aufgebaut. In den Apsiden befinden sich schöne gotische Spitzbogenfenster mit einem reichem Netzwerk und originalem Glas, was selten in Istrien zu finden ist.
  Während der dritten Phase der Konstruktion wurde in der südlichen Seite eine Sakristei im Renaissancestil zugefügt. Während des XVII. Jh. wurde eine größere barocke Vorhalle, mit einem ungewöhnlichen Grundriss gebaut und mit einem fächerförmigen Dach. Eine besondere Einzelheit im Inneren der Kirche ist gewiss das Sanktuarium mit einem rippenförmigen Gewölbe, das sternförmig gestaltet ist. Diese Variante des Gewölbes ist ein einzigartiges Beispiel in der ganzen Region.

   

   

 • Das Kastell Petrapilosa befindet sich 6 Km westlich von Buzet, unweit der Straße, die entlang des Flusses Mirna in Richtung Livade und Motovun führt. Das mittelalterliche Schloss steht auf einem hohen Felsen, der über die breite Landschaft des Braèana-Tals dominiert. Für Jahrhunderte fungierte das Schloss als ausgezeichneter Militärverteidigungspunkt, von wo man jede Beweglichkeit sowohl auf den Feldern als auch auf den Straßen im Tal kontrollieren könnte. Die ersten schriftlichen Quellen erwähnen die Befestigung „Ruin“ noch im X. Jh. Zum Komplex des Schlosses Petrapilosa gehört die Kirche der Hl. Maria-Magdalena, die bis zum Jahre 1793 im Einsatz war, auch nach dem das Leben in den Ruin erlöschte. In dem Kirchlein wurden im Renovierungsjahr 1999 mehrere Reste der mittelalterlichen Fresken gefunden, die heute in dem Heimatmuseum von Buzet aufbewahrt worden sind.

   

   

 • Die einzige erhaltene Säule in Form eines Mensachens befindet sich in der Nähe des Dorfes Salež, und von den Einheimischen wird sie noch „Berlin“ genannt, nach der Berlina, oder Vierplätzige Kutsche, die einst auf der Strecke Berlin-Paris verkehrte. Auf solchen Kutschen wurden die Häftlinge dem Spott ausgesetzt. Die Säule ist aus weißem Stein, der nicht auf diesem Ort zu finden ist, und stellt ein menschliches Gesicht, mit einer fesoähnlichen Mütze, dar. Die linke Hand ist auf der Brust, in der Position, wo einst die Häftlingskette befestigt war; die rechte Hand befindet sich auf dem Geschlechtsorgan, das kaum bezeichnet ist.

 • Fresken in Hum
  Die ältesten und berühmtesten Fresken befinden sich  in der Humer Friedhofskirche des Hl. Hieronymus. Die Fresken stammen aus der zweiten Hälfte des XII. Jhr. und stellen ein seltenes Beispiel der byzantinischen Malerei auf diesem Gebiet dar. Aus den aufbewahrten Fragmenten kann man feststellen, dass im Triumphbogen die Szene der Verkündung dargestellt war, auf der südlichen Wand befand sich der Zyklus aus dem Leben Christi mit dem erhaltenen Detail des Besuches, während in der nördlichen Wand Details aus dem Zyklus des Märtyrertum Christi erhalten sind: Das letzte Abendmahl, Judas Kuss, die Kreuzigung, die Kreuzabnahme, die Beerdigung Jesu.
  Im unteren Teil der nördlichen Wand ist ein Fragment, das das Märtyrertum des Hl. Laurentius darstellt. In den Wandmalereien ist auch die berühmte glagolitische Inschrift, der Humer Graphit, eingefügt.

  Fresken in Roč   
  In der romanischer Kirche des Pestheiligen Rochus gibt es eine Apsis, die zwei Freskenschichten enthält: die ältere Schicht stammt aus dem XIV. Jh., die jüngere aus der zweiten Hälfte des XV. Jh.
  Die ältere Schicht mit den hagiographischen Szenen gehört zum italienischen Trecento, während die jüngere Schicht, die Arbeit eines unbekannten Meisters aus dem Friul ist, und  gehört zur Renaissance und stellt Christus im Feier der zwölf Aposteln dar.

  WERKSTALT: WANDMALEREI

  Nachdem der Reiseleiter Sie mit der istrischen Wandmalerei bekannt gemacht hat und Sie somit auf eine besondere Art und Weise zuruck in die Vergangenheit begleitet hat, wartet auf Sie die einzigartige Moglichkeit selbest ein Wandg emalde anzufertigen! In einem besonderen Atelier, dem Einzigen seiner Art in Kroatien, werden Sie mit Hilfe eines Kunstlers ein Wandgemalde entwerfen und dieses dann als Souvenir mit nach Hause nehmen konnen.

  Info: www.istrianatravel.hr
  e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!