• +385 (0) 52 662 343
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Stari grad Buzet jedan je od poznatih srednjovjekovnih istarskih gradića. Tipičnog akropolskog tipa, okružen velebnim zidinama, Buzet se prvi put spominje prije više od 1800 godina.
  Naseljen je još u prapovijesti, za vrijeme Rimljana naziva se utvrđenje Pinquentum.
  U gradu se 2000. g. probudio duh starine, povijesti, duh prošlog stoljeća kroz jedinu, najveću i najmasovniju manifestaciju u Starom gradu, a to je Subotina po starinski. Na taj dan, prvu nedjelju nakon blagdana Sv. Marije Male, otvorene su stare obrtničke radionice kojih je nekada bilo najviše upravo u Buzetu. Neke od tih radionica su: stara gradska pekara, stara kovačnica - kovačija, češljarski obrt, gradska ljekarna. Upravo tog dana u Buzet se sliju mnogi obrtnici, stari zanatlije, svirači tradicionalnih instrumenata, sudionici pučkog teatra, dimnjačari, pompjeri, sladoledari, ulični zabavljači, a na tržnici možete kupiti domaće autohtone proizvode. Zabava traje dugo u noć …


  Znamenitosti Staroga grada

  1 KAPELA SV. VIDA
  nalazi se na groblju, podno tvrđave. Srednjovjekovnog je podrijetla s reljefom sv. Vida, rimskim spiljama i grbom kapetana Marc’ Antonija Erizza iz razdoblja njegovog službovanja (1603 - 1606). Zvonik je iz 15./16. st., a natpis iz 1614. i 1653. g.

  2. VELA VRATA
  podigao je kapetan Giannmaria Contarini 1547. g. Na atici je reljef sv. Jurja, patrona tvrđave.

  3. JUŽNI BEDEM
  zidan je u 16. st., a obnovio ga je kapetan Andrea Erizzo 1699. g., njegov je grb ugrađen pod vijencem bedema.

  4. LAPIDARIJ
  gdje se nalaze nadgrobne ploče, grbovi i grlo bunara.

  5. ŽUPNI DVOR
  nalazi se na mjestu fortifikacijskog objekta iz 16. st. U 17. st. postao je kuća, palača obitelji Flego.

  6. PALAČA BEMBO
  iz 1728. g. s grbom kapetana Vicenza Bemba.

  7. RENESANSNA KULA
  dio je fortifikacijskog objekta.

  8. PORTAL
  iz 1670. g.

  9. PALAČA DE VERTIIS
  iz 1629. g. s obiteljskim grbom domaćeg istarskog plemića i natpisom.

   

  10. ŽUPNA CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
  dovršena je 1784. g. Sadrži vrijedan inventar i riznicu dragocjenih predmeta sitne plastike. Orgulje su Gaetana Callida iz 1787. g.

  11. ZVONIK
  je sagrađen 1897. g., zvono ima na glagoljici urezanu 1541. g.

  12. VENECIJANSKO SKLADIŠTE
  iz 1514. g., obnovljeno 1796. g., s grbovima i natpisnim pločama rašporskih kapetana.

  13. ZAVIČAJNI MUZEJ (PALAČA BIGATTO)
  sagrađen je 1639. g. Za posjetitelje je otvorena arheološka zbirka s lapidarijem, etnološka zbirka gdje su izložene narodne nošnje, stara buzetska kuhinja, zbirka poljodjelskog alata i galerija za povremene likovne izložbe.

  14. MALA ŠTERNA
  obnovljena je 1517./1522. g. i ponovno sagrađena 1563. g.

  15. FONTIK
  venecijansko skladište za žito, izgrađen je 1534. g. i obnovljen 1587. g. Za društvena zbivanja obnovljen je 1900. g.

  16. MANIRISTIČKI PORTAL
  s grofovskim amblemom sagrađen je u prvoj trećini 17. st.

  17. RENESANSNA KUĆA
  iz sredine 16. st.

  18. VELA ŠTERNA
  podignuta je 1788./1789. g. na mjestu starije. Ograda je izvedena u rokoko stilu s grbom kapetana Marc’ Antonija Trevisana i natpisom o gradnji. U podnožju natpisa ugrađen je venecijanski reljef lava.

  19. CRKVA SV. JURJA
  dovršena je 1611. g., a povišena u 18. st. Opremljena je dragocjenim drvenim zlatnim oltarima iz 17. st., drvorezbarenim korskim klupama domaćeg majstora i velikim slikama Tiepolova sljedbenika. Preslica nad bedemom je iz 15. st.

  20. BAROKNA KUĆA
  s portalom i ogradom dovršenom 1741. g.

  21. MALA VRATA
  dovršena 1592. g.

   

  KARTA BUZETSKIH ZNAMENITOSTI (pdf)

 • Zavičajni muzej Grada Buzeta osnovan je 1961.g. i sve do 1975. djelovao je samostalno. Tada se priključuje Narodnom sveučilištu «Augustin Vivoda» dio kojega je i danas. Od svog nastanka zadržao je karakter gradskog ili zavičajnog muzeja, pa se zbirke uglavnom sastoje od građe prikupljene na području Grada Buzeta.
  Zavičajni muzej grada Buzeta,  smješten je u palači Bigatto iz 1639.g.,  u Starom gradu Buzetu, sa stalnim postavima arheološke zbirke s lapidarijem, etnološke zbirke i galerije za povremene likovne izložbe i koncerte. Otvorene su još i izložbe «Antifašistička borba na Buzeštini» i «Kostel Pietrapeloza – O tragovima fresaka iz crkvice Sv. Magdalene».
  Muzej u svom sastavu ima dvoranu za povremene izložbe, obrtničke radionice te knjižnicu i fototeku. Jedan od najzanimljivijih izložbenih primjeraka koji se može vidjeti u muzeju, svakako je i Buzetska naušnica.

  Ljetno radno vrijeme muzeja (07. i 08.mjesec): 
  Radnim danom  09.00h-15.00h, 17.00h-20.00h
  Vikendom i blagdanom 09.00h-12.00h
  Subotom i nedjeljom uz prethodnu najavu na br. Tel. 00385 52 662-792 ili 
  na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  Cijena ulaznica: Odrasli – 15,00 kn, za djecu i grupe (više od 5 osoba) – 10,00 kn.

  Posjetite neke od sačuvanih obrtničkih radionica koje se nalaze pod okriljem Zavičajnog muzeja Grada Buzeta. 

  Češljarski obrt
  Sadrži stroj na ručni pogon za izradu i glačanje češljeva od rogova istarsko-podolskog goveda (boškarina),  potrebne alate i proizvode. To je jedina češljara takve vrste u Istri.
   
  Kovački i kolarski obrt
  Sadrži izvorni alatom i proizvode kovačke i kolarske radionice, nalazi se u autentičnom prostoru nekadašnje gradske kovačnice.
   
  Stara gradska pekara
  Nalazi se u autentičnoj zgradi s originalnom krušnom peći, gdje se i nekada pekao kruh te drugi pekarski proizvodi
 • The museum was founded in 1961 and until 1975 functioned as an independent institution. From the very beginnings it has preserved its features of a regional or municipal museum, so most of the exhibits have been collected in the Buzet area.
  The Regional Museum is housed in the Bigatto Palace in the old town dating from 1639.  It houses a permanent display of archaeological stone monuments, ethnographic collection and gallery for organizing art exhibitions and concerts. There are also exhibitions entitled "Anti-fascist battle in the Buzet area" and "Petrapilosa Castle – traces of frescoes from the chapel of St. Mary Magdalene".
  Within the museum complex is a hall for temporary exhibitions, arts and crafts workshops, as well as library and photograph archives. One of the most interesting museum exhibits is the Buzet earring.


  Opening hours - July and August: 

  Mon - Fri  9am - 3pm, 5pm - 8pm
  Saturday and Sunday 9am - 12am, tel. 00385 52 662-792 or e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Admission: adults – 15.00 kn, children and groups – 10.00 kn.

  Old craftsmen workshops
  Visit one of the preserved old craftsmen workshops of the Regional Museum of the City of Buzet.

  Comb-making trade
  Contains a hand-operated machine for making combs made of horns of the typical Istrian ox boškarin, needed tools and products. It is the only comb-making shop of this kind in Istria.

  Blacksmith and wagon maker's trade
  contains original tools and products of the blacksmith and wagon maker's shop, situated in the onetime town blacksmith's shop.

  Old town bakery
  Located in the authentic building with original baker's oven where bread and other products were once baked.

 • Misty morning draws the contours of the town of Buzet. The settlement goes down the slope of the hill towards the south, it has two town gates, four squares connected by three main roads, while the square with the parochial church is built on the rock. Funtana was established at the foot of the Buzet hill settlement.

  THE IMPORTANT SIGHTS:


  1 ST.VID'S CHAPEL  It is on the cemetary, beneath the fortress. It was built in Middle Age and it has relief of St. Vid and captain Marc’¨Antonio Erizza’s coat of arm. The bell tower is from the 15th or 16th ct., and inscriptions are from 1614 and 1653.

  2 VELA VRATA (LARGE GATE)  They were built by captain Giannmaria Contarini in 1547. There is a relief of St. George on it.

  3 SOUTH BULWARK  It was built in 16th ct., and renovated by captain Andrea Erizzo in 1699. His coat of arm is on the bulwark.

  4 LAPIDARIUM  That’s where the plaques with inscriptions and coats of arms are and where the well is.

  5 PARISH PALACE  It stands where the fortress from the 16th ct. was. In the 17th ct. it was the palace of Flego family.

  6 BEMBO PALACE  It was built in 1728 and it has a captain Vicenzo Bamba’s coat of arm.

  7 RENAISSANCE TOWER  It is a part of a fortress.

  8 PORTAL  It was built in 1670.

  9 DE VERTIIS PALACE  It was built in 1629, and has some local nobleman’s coat of arm and an inscription.

  10 BLESSED VIRGIN MARY'S PARISH CHURCH It was finished in 1784 and has very valuable equipment and a treasury of valuable objects. Also, there are Gaetano Callido’s organs from 1787.

  11 THE BELL TOWER  It was rebuilt in 1897. There is a year of 1541 carved in a bell in Glagolitic.

  12  VENICE STOREHOUSE  It was built in 1514 and renovated in 1796. It has Capitano de Raspo’s coats of arms and plaques with inscriptions.

  13  REGIONAL MUSEUM (BIGATTO PALACE) It was built in 1639. Visitors can see the archeological collection with lapidarium, ethnological collection with peasent costumes, old kitchen and a collection of agricultural tools.There is also a gallery for diffrent exhibitions.

  14  MALA ŠTERNA (SMALL WELL)  It was being renovated from 1517 till 1522 and rebuilt in 1563.

  15 FONTIK  Once it was Venice storehouse for weat. It was built in 1534 and renovated in 1587. It was adapted for public hall in 1900.

  16  MANNERISTIC PORTAL  It was built in the first third of the 17th ct. It has a count’s emblem.

  17  RENAISSANCE HOUSE  It was built in the middle of the 16th ct.

  18  VELA ŠTERNA ( LARGE WELL)  It was built in 1788/1789 on the place of the old well. The fence was made in rococo style with captain Marc’ Antonio Trevisana’s coat of arm and an inscription that says when it was built. Beneath the inscription there is a relief of a Venice lion.

  19  ST. GEORGES'S CHURCH  It was finished in 1611. In the 18th ct. it was built higher. It has very valuable gold altars from the 17th ct., pews carved in wood made by a local artist and paintings of some Tiepolo’s follower. Bellfry is from the 15th ct.

  20  BAROQUE HOUSE  It has a portal and a fence that was finished in 1741.

  21  MALA VRATA (SMALL GATE)  It was finished in 1592.

  MAP OF IMPORTANT SITES (pdf)

 • Gegründet im 1961 und bis zum 1975 selbständige Betätigung. Es hat den Charakter des Städtischen- und Heimatmuseums erhalten, so dass die Sammlungen hauptsächlich aus dem Inventar bestehen, das auf dem Gebiet von Buzet gesammelt wurde. Das Heimatmuseum befindet sich in der Altstadt im Bigattopalast, einem Gebäude aus dem Jahr 1639. Es besteht aus einer Dauerausstellung der archäologischen Sammlungen mit einem Lapidarium und aus ethnologischen Sammlungen. Galerien für gelegentliche Malereiausstellungen und Konzerte sind auch vorhanden. Außerdem kann man im Museum die Ausstellung des „Antifaschistischen Kampfes in der Buzeština“ besichtigen, wie auch die Ausstellung „Kastell Petrapilosa-Freskenfragmente aus dem Kirchlein der Hl. Maria Magdalena“.

  Das Heimatmuseum verfügt über einen Saal für gelegentliche Ausstellungen, Räume für traditionelle Werkstätte, eine Bibliothek und Phonothek.
  Das schönste Exemplar des Museums ist ohne weiteres der Buzeter Ohrring.
  Öffnungszeit Juli & August: 09-15 Uhr, 17-20Uhr; samstags und sonntags 09-12Uhr.
  Telefon 00385 52 662-792, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Eintrittskarten:
  Erwachsene- 15,00 kn
  Kinder- 10,00 kn
  Gruppenpreis- 10,00 kn (pro Pers.)

  Alte Werkstätten
  Besuchen sie die erhaltenen alten Werkstätte im Rahmen des Heimatmuseums von Buzet.

  Kamm-Werkstatt (cesljaonica)
  Enthält die Maschine mit manuellem Antrieb, auf der man Kämme aus Ochsengeweih produzierte und glättete. Hier kann man altes Werkzeug und Produkte sehen. Das ist eine einzigartige Kammwerkstatt in Istrien.

  Schmiede- und Wagner-Werkstatt
  Enthält altes ursprüngliches Werkzeug und Gegenstände, die in dieser Werkstatt hergestellt wurden. Die Werkstatt befindet sich im authentischen Gebäude, der einstigen Stadtschmiede.

  Die alte städtische Bäckerei
  Sie befindet sich im authentischen Gebäude und verfügt über einen alten Ofen, wo man einst Brot und andere Bäckereiprodukte backte.

 • Die alte Stadt Buzet ist ein der berühmten mittelalterlichen Städtchen Istriens. Aus Verteidigungsgründen wurde die Stadt an einer Erhöhung mit steilen Hängen gebaut und wurde durch riesige Festungsmauer umgeben. Noch in der Urgeschichte besiedelt, wurde Buzet erstmals vor mehr als 1800 Jahre erwähnt. In der Zeit der Römerherrschaft wurde sie Festum „Pinquentum“ genannt.

  Plan der Altstadt von Buzet


  1.Kapelle hl. Veit - befindet sich auf dem Friedhof am Fuße der Festung; sie ist mittelalterlichen Ursprungs, mit Reliefen des hl. Veits, römischen Kapitellen und dem Wappen des Kapitäns Marc’Antonio Erizzo aus seiner Amtsperiode (1603 – 1606); der Glockentum stammt aus dem 15./16. Jahrhundert, wobei die Aufschriften aus dem Jahr 1614 und 1653 stammen;


  2. Großes Tor - errichtet von Kapitän Giannmaria Contarini im Jahr 1547; auf der Attika befindet sich ein Relief von St. Georg, dem Patron der Festung;


  3. Südwall - die Mauer wurde während des 16. Jahrhunderts erbaut und vom Kapitän Andrea Erizzo im Jahr 1699 renoviert, so dass sein Wappen unter dem Kranzgesims des Walls angebracht wurde;


  4. Lapidarium – enthält Aufschriftstafeln, Wappen und Überreste vom Brunnen;


  5.Pfarr-Palast - befindet sich an der Stelle eines fortifikatorischen Objekts aus dem 16. Jahrhundert; im 17. Jahrhundert wird es zum Palast der Familie Flego;


  6. Palast Bembo – wurde im Jahr 1728 erbaut und ist mit dem Wappen des Kapitäns Vicenzo Bembo verziert;


  7. Bastion aus der Renaissance – Teil eines fortifikatorischen Objekts;


  8. Portal – stammt aus dem Jahr 1670;


  9. Palast de Vertiis – erbaut im Jahr 1629, verziert mit dem Familienwappen des hiesigen istrischen Adels mit Aufschrift;


  10. Pfarrkirche der Seeligen Jungfrau Maria - fertiggestellt im Jahr 1784; enthält wertvolles Inventar und eine Schatzgrube wertvoller zierlicher Gegenstände; die Orgel ist das Werk von Gaetano Callido aus dem Jahr 1787;


  11. Glockentum – errichtet im Jahr 1897, auf der Glocke ist in glagolitischer Schrift das Jahr 1541 eingraviert;


  12. Venezianisches Lager - stammt aus dem Jahr 1514, und wurde 1796 renoviert; es enthält Wappen und Aufschriftstafeln von Kapitänen von der Festung Rašpor;


  13. Heimatmuseum (Palast Bigatto) - erbaut im Jahr 1639; die Besucher können hier besichtigen: eine archäologische Sammlung mit einem Lapidarium, eine ethnologische Sammlung mit einer Ausstellung von Volkstrachten, eine alte Buzeter Küche mit einer Sammlung landwirtschaflicher Werkzeuge sowie eine Galerie mit zeitweilig ausgestellten Gemälden;


  14. Kleine Zisterne -renoviert in der Zeit von 1517 bis 1522 und neu errichtet im Jahr 1563;


  15. Warenlager - venezianisches Getreidelager, wurde im Jahr 1534 errichtet, und 1587 renoviert; wurde im Jahr 1900 zu einem Gemeinschaftssaal umgestaltet;


  16. Manieristisches Portal - mit einem Emblem des Grafen, wurde im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts erbaut;


  17. Renaissance-Haus - aus der Mitte des 16. Jahrhunderts;


  18. Große Zisterne - errichtet  1788/1789 an der Stelle einer älteren; die Einfriedung ist im Rokokostil gehalten, mit dem Wappen des Kapitäns Marc’Antonio Trevisan und der Aufschrift des Baujahrs; im Fuße der Aufschrift ist das venezianische Relief des Löwen eingearbeitet;


  19. St. Georg Kirche - fertiggestellt im Jahr 1611 und vergrößert im 18. Jh.; sie ist ausgestattet mit wertvollen hölzernen goldenen Altaren  aus dem 17. Jahrhundert, mit holzgeschnitzten Chorbänken eines einhe imischen Meisters und großen Gemälden der Nachkommen von Tiepolo; eine Spindel oberhalb des Walls stammt aus dem 15.Jahrhundert

  20. Barockhaus - mit einem Portal und Einfriedung aus dem Jahr 1741;

  21. Kleines Tor - fertiggestellt im Jahr 1592;