Naša web stranica koristi kolačiće kako bi anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li iskustvo korištenja naše web stranice pozitivno te kako isto poboljšati. Ukoliko ne želite dopustiti upotrebu kolačića, iste možete isključiti.

 • +385 (0) 52 662 343
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za iznajmljivače

Pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge smještaja dužna je:

 1. Posjedovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja izdanog od strane Službe za gospodarstvo
 2. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (NN 138/06)
 3. Vidno istaknuti cjenik usluga koje se nude, te u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 4. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 5. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (NN 138/06)
 6. Na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (NN 138/06, NN 5/08)
 7. Omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača. (NN 80/13, NN 79/07 članak 8.)
 8. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (NN 152/08)
 9. Platiti boravišnu pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima (NN 152/08)
 10. Po završetku sezone platiti turističku članarinu (NN 152/08, NN 88/10)
 11. Voditi evidenciju prometa (NN 48/05)
 12. Platiti porez i prirez (NN 48/05)
 

Nakon dobivenog Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za gospodarstvo, ispostave Buzet, privatan iznajmljivač ima sljedeće obaveze prema TZ Grada Buzeta:

1) PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja, dužne su prijavljivati i odjavljivati goste u roku od 24 sata. Prijava i odjava gostiju vrši se tako da se u ured TZG Buzeta (putem programa ili na Obrascu 1) dostavi specifikacija noćenja (ime i prezime turista, godina rođenja, vrsta putne isprave, zemlja iz koje dolaze). Turističkoj zajednici Grada Buzeta treba se prijavljivati domaće i strane goste, dok se nadležnoj policijskoj upravi prijavljuju samo strani državljani.

2) PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Obaveza svakog iznajmljivača je plaćanje boravišne pristojbe na propisani račun. Ako je riječ o pravnoj osobi, boravišna pristojba plaća se po noćenju (po zakonu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena tom razdoblju). Ako je riječ o fizičkoj osobi, tu postoje dvije mogućnosti. Ako iznajmljivač ima registrirano više od 4 ležaja, tada boravišnu pristojbu mora plaćati paušalno. To je jedan određeni iznos koji se uplati do kraja mjeseca rujna tekuće godine. On se izračuna na osnovi broja ležaja i razreda turističkog mjesta gdje se nalazi smještajni objekt. Ako iznajmljivač ima manje od 4 ili 4 registrirana ležaja, ima mogućnost biranja plaćanja BP-a po noćenju ili paušalno.

Tablica plaćanja po noćenju.

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

I.
glavna sezona

II.
predsezona i posezona

III.
izvansezona

A

8,00

6,00

5,00

B

7,00

5,00

4,00

C

5,50

4,00

3,00

D i ostala
nerazvrstana mjesta

4,50

3,00

2,50

 
Djeca su oslobođena plaćanja BP-a, dok mladi 12-18 godina plaćaju 50% BP-a.

Tablica plaćanja paušalno.

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A

1,00

300,00

B

0,85

255,00

C

0,70

210,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

150,00

Paušal dobijete tako da broj prijavljenih ležaja pomnožite s „iznosom u kunama“ ili formulom: broj keveta x osnovni iznos BP-a (300kn) x koeficijent razreda. (npr. 4 x 150,00kn ili 4 x 300 x 0,50 = 600,00kn).

Primjer uplatnice:

3) PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), te Izmjenama Zakona o članarinama koje počinju vrijediti s 01. siječnjom 2016. (NN 110/15, 121/16) pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja turističku članarinu plaćaju na ukupan ostvareni prihod prema stopi za 1.skupinu djelatnosti ovisno o turističkom razredu:

Turistički razred

Prva skupina

A (Buzet)

0,16150

B (Roč)

0,14858

C (Hum)

0,12920

D (Buzeština)

0,11628

Iznajmljivač članarinu plaća u općini, gradu u kojem ima sjedište, a poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Nakon završetka turističke sezone, iznajmljivač je dužan ispuniti „Obrazac TZ“ i predati ga Poreznoj upravi. Članarina se  uplaćuje na broj žiro računa: HR561001005-1704327156, a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača.

 

Poštovani iznajmljivači,

TZ Grada Buzeta nudi svim iznajmljivačima besplatno promoviranje na vlastitim internet stranicama (www.tz-buzet.hr), kao i na stranicama TZ Istarske Županije (www.istra.hr ), te na stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr). Potrebni su sljedeći podaci za oglašavanje: Ime objekta (ili ime vlasnika), tip smještajnog objekta (app, kuća za odmor, sobe), adresa, broj ležaja (registriranih i pomoćnih), kontakt podaci (broj telefona i/li mobitela, e-mail, adresu vlastite web stranice ako imate). Ovi navedeni podaci su osnovni. Vi nam svakako možete i preporučamo da nam javite i kakva je sveukupna ponuda (bazen, najam bicikla, doručak na upit, stol za stolni tenis ili mogućnost igranja kakvog drugog sporta, dozvoljeni kućni ljubimci (boksevi za pse?), roštilj, itd.). Za bolju i potpunu prezentaciju, molimo vas da nam pošaljete i nekoliko reprezentativnih slika objekta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,
Ured TZ Grada Buzeta


Zakoni i propisi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_138_3111.html

Zakon o boravišnoj pristojbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_88_2724.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_49_1637.html


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_114.html

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_115.html

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave TZ-u
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_113_2856.html

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, posezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2323.html

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_122_3020.html

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o pružanju usluga u turizmu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_68_2066.html

Zakon o turističkoj inspekciji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_364.html

Svi relevantni zakoni i propisi vezani za turizam i ugostiteljstvo mogu se pronaći na:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

Turistička zajednica Grada Buzeta  |  Buzet Tourist Office  |  Ente turistico della città di Buzet  |  Tourismusverband Buzet   |  Šetalište Vladimira Gortana 9, HR-52420 Buzet, Hrvatska-Croatia
T. 00385 (0) 52 662 343  |  F. 00385 (0) 52 662 343
Impressum  | Privatnost  | Statut TZ Buzeta  | Financijski izvještaj  | Izvještaj o radu

© 2017 Cursor d.o.o.. Sva prava pridržana. Izgled: Aplikko