• +385 (0) 52 662 343
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas

Za iznajmljivače - Obaveze zakoni i propisi

Pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge smještaja dužna je:

 1. Posjedovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja izdanog od strane Službe za gospodarstvo
 2. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (NN 138/06)
 3. Vidno istaknuti cjenik usluga koje se nude, te u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 4. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe (NN 138/06)
 5. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (NN 138/06)
 6. Na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (NN 138/06, NN 5/08)
 7. Omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača. (NN 80/13, NN 79/07 članak 8.)
 8. Svake godine u mjesecu travnju pribaviti liječničku potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove (NN 88/07)
 9. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (NN 152/08)
 10. Platiti boravišnu pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima (NN 152/08)
 11. Po završetku sezone platiti turističku članarinu (NN 152/08, NN 88/10)
 12. Voditi evidenciju prometa (NN 48/05)
 13. Platiti porez i prirez (NN 48/05)Zakoni i propisi:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_138_3111.html

Zakon o boravišnoj pristojbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_88_2724.html

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_49_1637.html


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_114.html

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_115.html

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave TZ-u
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_113_2856.html

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, posezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2323.html

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_122_3020.html

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o pružanju usluga u turizmu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_68_2066.html

Zakon o turističkoj inspekciji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_364.html


Svi relevantni zakoni i propisi vezani za turizam i ugostiteljstvo mogu se pronaći na:
http://www.mint.hr/default.aspx?id=356


O Buzetu

Turistička zajednica Grada Buzeta  |  Buzet Tourist Office  |  Ente turistico della città di Buzet  |  Tourismusverband Buzet   |  Šetalište Vladimira Gortana 9, HR-52420 Buzet, Hrvatska-Croatia
T. 00385 (0) 52 662 343  |  F. 00385 (0) 52 662 343
Impressum  | Privatnost  | Statut TZ Buzeta  | Financijski izvještaj  | Izvještaj o radu

© 2017 Cursor d.o.o.. Sva prava pridržana. Izgled: Aplikko